Jsem velmi hubený(á). Jak mám přibrat?

Pokud jsi od narození velmi štíhlý(á), je někdy velkým problémem přibrat. Každé tělo je trochu jiné a nutit ho do něčeho, co mu není vlastní, je velmi těžké. V tomto případě je nutné, abys jedl(a) dostatečně, ale neznamená to nezdravě. Určitě by v jídelníčku neměly chybět mléčné výrobky (tvrdé sýry, jogurty, kefíry apod.), maso (zejména kuřecí a další druhy libových mas), zelenina a ovoce. Zcela jistě tedy není dobré se snažit přibírat jedením sladkostí a tučných jídel.

V životě člověka však přijdou období, kdy má tělo sklon přibírat (puberta a v dospělosti např. u dívek těhotenství). Velmi štíhlí lidé tak mají výhodu, protože tato období, kdy se jiní trápí nadbytečnými kilogramy, zvládnou, co se týče váhy, velmi dobře.

Jsem velmi hubený(á) a kamarádi se mi smějí

Velmi často se ukazuje, že právě posměváčci jsou lidmi, které také něco trápí. Velká štíhlost je vidět, ale většina problémů, které trápí naši dušičku, až tak vidět nejsou. Posměváčci v mnoha případech svůj problém maskují právě tím, že se vysmívají nebo jinak ubližují druhým. Chytrý a sebevědomý člověk se přece nikomu neposmívá. Někdy se i my sami chováme tak, že z nás druzí vycítí nejistotu a zneužijí toho. Proto bychom mohli všem, komu se druzí z nějakého důvody vysmívají, poradit, aby se učili vážit si sami sebe. Každý z nás si dokáže na sobě určitě najít něco hezkého, něco co mu jde a je v tom dobrý. A člověka, který si věří a má se rád, přeci nemůže žádný hloupý posměváček rozhodit!

Pomůcka:
Napiš si na lísteček, čeho si na sobě vážíš, co umíš, v čem vynikáš! Lísteček si dej na viditelné místo a vždy, když se tě bude trápit, že se ti někdo posmívá, jeho pomocí si připomeň, že jsou i pěkné vlastnosti a oblasti, v kterých vynikáš! Určitě ti to pomůže situaci zvládnout a trápení zmenšit!