Někdy máme váhu zcela normální nebo dokonce i nižší, než bychom podle lékařských tabulek měli mít, a přesto nejsme se svým tělem spokojení. Příčin je mnoho. V našem životě nás ovlivňuje řada lidí – rodiče a další rodinní příslušníci, učitelé, vychovatelé, trenéři a další.

Pokud je něco s našimi vztahy k dospělým v nepořádku, nebo se příliš necháme ovlivnit módním trendem štíhlosti, který symbolizují zejména modelky nebo další významné osobnosti, a naučíme se tak spojovat krásu a štíhlost s hodnotou naší osobnosti, je to velmi „živná“ půda pro vznik tak zvaných poruch příjmu potravy. Především dívky často touží vypadat atraktivně a může se stát, že v důsledku nadměrné snahy o štíhlost se u nich některá z těchto poruch objeví.

Nejčastěji se jedná o mentální anorexii a bulimii.

Mentální anorexie

Mentální anorexie se projevuje především tím, že nemocný člověk velmi málo jí, někdy nadměrně sportuje a následkem toho velmi rychle a hodně zhubne, ale i přesto je neustále nespokojený se svou postavou, i když už je velmi hubený.

Mentální bulimie

Mentální bulimie je porucha, při které se lidé nekontrolovaně přejídají a poté jídlo vyzvrací. Jedná se o velmi závažná psychická onemocnění, která ohrožují člověka na životě.

Lidé trpící mentální anorexií a bulimií se musí podrobit především psychologické nebo psychiatrické léčbě. Čím déle člověk takovou nemocí trpí, tím více si poškodí organismus. Některá poškození pak jsou již nevratná. Jestliže se to týká právě tebe nebo i někoho z tvého okolí, je důležité situaci řešit. Pokud se to týká přímo tebe, pak je nejlepší svěřit se rodičům a řešit situaci přes svého praktického lékaře, který doporučí příslušná vyšetření odborníky. Jestliže se jedná o někoho druhého – kamarádku nebo kamaráda, svěř se se svým podezřením někomu dospělému – rodiči nebo učiteli, kterému důvěřuješ, školnímu psychologovi, řediteli školy a podobně. Ti by už měli vědět, jak celou situaci vyřešit nebo jakého odborníka dále zkontaktovat.