Snad ani nemusíme říkat, že užívání alkoholu, jiných návykových látek (zejména drog) a kouření je se zdravým životním stylem naprosto neslučitelné! Nehledě na to, že dětem je požívání alkoholu a kouření zcela zakázáno a užívání drog je úplně nezákonné.

Možná si řeknete, že to přece ví každé malé dítě, ale realita, bohužel, někdy bývá úplně jiná!
Děti sice vědí, co mohou s jejich tělem napáchat návykové látky, ale zvědavost je silnější než rozum a často je z toho poté velký problém.

A jak poznat, že tvůj kamarád či kamarádka může být pod vlivem drog nebo jiných návykových látek?

  • Je z jeho úst cítit typická vůně alkoholu nebo tabákového kouře.
  • V případě užívání drog může mít na rukách a jiných částech těla zřetelné vpichy po injekční jehle.
  • Často se mu udělá nevolno, trpí nechutí k jídlu.
  • Najednou se chová jinak – je uzavřený, nebaví se s přáteli nebo je naopak ve velmi „radostném stavu“ (euforii).
  • Může mít spousty neomluvených hodin nebo pozdních příchodů.
  • Vypadá unaveně a v mnohých případech se přestane zajímat o svůj zevnějšek.

PAMATUJTE!
Užíváním alkoholu či jiných návykových látek můžete nevratně poškodit své zdraví a v případě předávkování i zemřít! Pokud víte, že kamarád či kamarádka některé z nich užívá, není to čas na kamarádské sliby, že nikomu nic neřeknete! Naopak – pomoci můžete tak, že informujete dospělého, kterému důvěřujete a myslíte si, že by mohl pomoci. Nejlepší je poradit se svými rodiči, kontaktovat třídní učitelku, výchovného poradce, školního psychologa nebo ředitele školy.