ZÁŠTITA PROJEKTU

Česká technologická platforma pro potraviny

ČTP usiluje o zdokonalení potravinářské výroby pro regionální, národní a globální trhy. Nové výrobky budou lépe odpovídat potřebám a očekáváním spotřebitelů a budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a kvalitu života.


Potravinářská komora

PK ČR je sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce. Plní funkci zájmového neziskového sdružení pro potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. Je reprezentantem oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím v zemích EU a organizacím se světovou působností.


PRODUKTOVÍ PARTNEŘI

Plastkon product

Společnost Plastkon product s.r.o. založená v roce 1998 vyrábí a prodává široký sortiment plastových výrobků v oblastech složitých technických celků či různých spotřebních komponentů pro sekačky, transportní zařízení, obaly atd. Mimoto však firma využívá svého potenciálu pro vývoj vlastních výrobků. V současné době je Plastkon product s.r.o. lídrem v České republice v oblasti produktů pro pěstování květin a nabízí největší výběr samo-zavlažovacích truhlíků v Evropě, dále standardní truhlíky, květináče a spoustu dalších výrobků. Společnost Plastkon patří k největším evropským výrobcům sortimentu zimních sportovních potřeb pro děti, jako jsou boby, kluzáky nebo řiditelné boby.
Aby mohly být naplněny všechny cíle, disponuje společnost cca 30 vstřikovacími lisy a 14 roboty, má vlastní vývojová a konstrukční oddělení, sama také navrhuje design výrobků. Díky svým nástrojařským kapacitám vytvoří ročně v průměru 20 - 30 nových výrobků. Pro komplexnější pokrytí portfolia byla v minulých letech zavedena technologie rotačního tváření a v červenci roku 2008 instalována technologie vyfukování.
Výrobky společnosti Plastkon jsou prezentovány nejen na domácím trhu, ale i na světových výstavách jako je ISPO Mnichov a GAFA SPOGA - Kolín nad Rýnem.


Hamé

Společnost Hamé je přední českou potravinářskou firmou zabývající se výrobou trvanlivých i chlazených potravin. Tradice této společnosti sahá až k 20. létům minulého století.  Hamé svůj výrobní program průběžně rozšiřuje v souladu s požadavky moderního stravování a její portfolio se postupně rozrostlo na 1700 různých druhů produktů. Hamé vyváží produkty do zhruba 40 zemí světa na pěti kontinentech a své výrobky nabízí také pod značkami Májka, Otma, Apetit, Veselá pastýřka, Znojmia, Hamánek, Simply Fresh, DOMA a Vasco da Gama. Hamé v současnosti ve svých výrobních závodech v Česku a v zahraničí zaměstnává více než 2000 pracovníků a patří k největším českým a středoevropským producentům potravin. Sídlo společnosti je v Kunovicích u Uherského Hradiště.  Od roku 2016 je Hamé součástí mezinárodní skupiny Orkla. Hamé rovněž odporuje aktivní životní styl, od roku 2013 je hlavním partnerem českého biatlonu. Více na www.hame.cz a www.hame-eshop.cz.


ODBORNÝ GARANT

Stob

Společnost STOB se již 20 let zabývá metodikou vedení lidí ke zdravému životnímu stylu - resp. rozumnému snižování nadváhy. Hlavní náplní společnosti je pořádání kurzů snižování nadváhy (pro dospělé i rodiny), redukčně - kondičních pobytů a dalších akcí zaměřených na zdravý životní styl.

Společnost STOB poskytla zdroje pro přípravu rubrik Výživové mýty a Typy pro zdravý životní styl. Zdroj: MÁLKOVÁ, Iva, Hana MÁLKOVÁ a Martin PÁVEK. Já zhubnu zdravě a natrvalo: můj průvodce na 12 týdnů. Praha: Smart Press, 2017. Hubneme s rozumem. ISBN 978-80-87049-91-4. ; MÁLKOVÁ, Iva a Jana DOSTÁLOVÁ. Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí. Praha: Smart Press, 2012. Hubneme s rozumem. ISBN 978-80-87049-58-7. Foto do rubrik by pixabay.com.