ZÁŠTITA PROJEKTU

Česká technologická platforma pro potraviny

ČTP usiluje o zdokonalení potravinářské výroby pro regionální, národní a globální trhy. Nové výrobky budou lépe odpovídat potřebám a očekáváním spotřebitelů a budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a kvalitu života.


Potravinářská komora

PK ČR je sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce. Plní funkci zájmového neziskového sdružení pro potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. Je reprezentantem oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím v zemích EU a organizacím se světovou působností.


PRODUKTOVÍ PARTNEŘI

 

efko CZ s.r.o.

Od roku 1992 sídlíme a vyrábíme ve Veselí nad Lužnicí, kde jsme postavili nejmodernější linky na výrobu sterilované zeleniny v České republice. Úzce spolupracujeme se zemědělci, přednostně zpracováváme tuzemské suroviny a také používáme sklo a víčka od skláren v ČR. Za koncernem stojí přímo naši zemědělci produkující ovoce a zeleninu nejvyšší kvality. Zaměstnáváme v sedmi společnostech koncernu přibližně 600 pracovníků a kolem 750 sezónních spolupracovníků. 

 


  

BONECO a.s.

Společnost BONECO a.s. je významným potravinářským subjektem se zaměřením na výrobu potravin a polotovarů pro potravinářskou výrobu se širokou škálou výrobků a to zejména: majonézy, omáčky, hořčice, lahůdkové saláty.


ODBORNÝ GARANT

Stob

Společnost STOB se již 20 let zabývá metodikou vedení lidí ke zdravému životnímu stylu - resp. rozumnému snižování nadváhy. Hlavní náplní společnosti je pořádání kurzů snižování nadváhy (pro dospělé i rodiny), redukčně - kondičních pobytů a dalších akcí zaměřených na zdravý životní styl.

Společnost STOB poskytla zdroje pro přípravu rubrik Výživové mýty a Typy pro zdravý životní styl. Zdroj: MÁLKOVÁ, Iva, Hana MÁLKOVÁ a Martin PÁVEK. Já zhubnu zdravě a natrvalo: můj průvodce na 12 týdnů. Praha: Smart Press, 2017. Hubneme s rozumem. ISBN 978-80-87049-91-4. ; MÁLKOVÁ, Iva a Jana DOSTÁLOVÁ. Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí. Praha: Smart Press, 2012. Hubneme s rozumem. ISBN 978-80-87049-58-7. Foto do rubrik by pixabay.com.