ZÁŠTITA PROJEKTU

Česká technologická platforma pro potraviny

ČTP usiluje o zdokonalení potravinářské výroby pro regionální, národní a globální trhy. Nové výrobky budou lépe odpovídat potřebám a očekáváním spotřebitelů a budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a kvalitu života.


Potravinářská komora

PK ČR je sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce. Plní funkci zájmového neziskového sdružení pro potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. Je reprezentantem oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím v zemích EU a organizacím se světovou působností.


PRODUKTOVÍ PARTNEŘI

Danone a.s.

Společnost Danone je největším světovým výrobcem čerstvých mléčných výrobků a také produktů na rostlinném základě,  světovou dvojkou v kategorii baby food a balených vod a evropskou jedničkou v kategorii klinické výživy. V Česku se výrobky Danone vyrábějí v mlékárně v Benešově.

Danone dodnes vlastní nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě. Hlavním cílem Danone je přinášet zdraví prostřednictvím jídla tak velkému množství lidí, jak je to jen možné. Téměř 90 % prodejů Danone jsou v současnosti realizovány v tzv. zdravých kategoriích výrobků. Právě na kvalitu svých výrobků a také na zdraví, které je úzce spojeno s aspekty ochrany přírody a trvalé udržitelnosti na celé stále více propojené  planetě Zemi, klade společnost Danone dlouhodobě mimořádný důraz.

 


 

MADETA a.s.

Téměř jeden milion litrů mléka – to je množství, které každý den proteče závody společnosti Madeta, největšího mlékařského podniku v České republice s více než 110letou tradicí. Madeta se zrodila roku 1902 v Táboře, tehdy ještě jako Mlékařské družstvo táborské. A byla to právě počáteční písmena tohoto názvu, z nichž později vznikla Madeta. V roce 1906 již mléčné výrobky opouštěly brány nově vybudované mlékárny v Táboře.

Společnost Madeta tvoří pět výrobních závodů. Jsou si blízké nejen značkou, firemní kulturou, kvalitou výrobků, ale také faktem, že se rozvíjejí z ryze českého kapitálu. Nejvíce je však spojuje mléko. Za rok ho „vteče“ do provozu téměř 0,4 miliardy litrů. Ze zpracovaného mléka pak brány závodů opouští více než 250 druhů výrobků jako například Lipánek, Jihočeská niva, Blaťácké zlato, Madeland či Romadur. Velká řada z nich se může pyšnit známými certifikáty a oceněními, jako je Český výrobek, Klasa, České cechovní normy či Chráněné zeměpisné označení EU.

 


                

MORAVIA LACTO a.s. (součást společnosti INTERLACTO, spol. s r.o.)

Značka mléčných výrobků Moravia zastřešuje dvě samostatné mlékárny – mlékárnu v Jihlavě a v Olešnici.

V jihlavské mlékárně se zaměřujeme na čerstvá mléka, smetany a kysané produkty. Dále na tvrdé a tavené sýry. Chloubou mlékárny je sýr Herold, za jehož recepturou stojí Jana Doláková, mistr sýrař.

V olešnické mlékárně vyrábíme vysoce hodnocená másla, bílé a ochucené sýry a všem známý hrudkovitý Olešnický tvaroh. I v dnešní době si v mlékárně zachováváme výrazný podíl tradiční ruční výroby.

Historie mlékárny v Jihlavě sahá do roku 1928. Po náročných přestavbách a nákupech technologií je nyní jednou z nejmodernějších mlékáren ve střední Evropě. O něco mladší mlékárna v Olešnici byla založena v roce 1937 a i ona si během času prošla výraznou modernizací. Mlékárna leží na samém okraji Českomoravské vrchoviny, jedné z nejméně ekologicky zatížených oblastí Česka.

 


 

efko CZ s.r.o.

Od roku 1992 sídlíme a vyrábíme ve Veselí nad Lužnicí, kde jsme postavili nejmodernější linky na výrobu sterilované zeleniny v České republice. Úzce spolupracujeme se zemědělci, přednostně zpracováváme tuzemské suroviny a také používáme sklo a víčka od skláren v ČR. Za koncernem stojí přímo naši zemědělci produkující ovoce a zeleninu nejvyšší kvality. Zaměstnáváme v sedmi společnostech koncernu přibližně 600 pracovníků a kolem 750 sezónních spolupracovníků. 

 


  

BONECO a.s.

Společnost BONECO a.s. je významným potravinářským subjektem se zaměřením na výrobu potravin a polotovarů pro potravinářskou výrobu se širokou škálou výrobků a to zejména: majonézy, omáčky, hořčice, lahůdkové saláty.


ODBORNÝ GARANT

Stob

Společnost STOB se již 20 let zabývá metodikou vedení lidí ke zdravému životnímu stylu - resp. rozumnému snižování nadváhy. Hlavní náplní společnosti je pořádání kurzů snižování nadváhy (pro dospělé i rodiny), redukčně - kondičních pobytů a dalších akcí zaměřených na zdravý životní styl.

Společnost STOB poskytla zdroje pro přípravu rubrik Výživové mýty a Typy pro zdravý životní styl. Zdroj: MÁLKOVÁ, Iva, Hana MÁLKOVÁ a Martin PÁVEK. Já zhubnu zdravě a natrvalo: můj průvodce na 12 týdnů. Praha: Smart Press, 2017. Hubneme s rozumem. ISBN 978-80-87049-91-4. ; MÁLKOVÁ, Iva a Jana DOSTÁLOVÁ. Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí. Praha: Smart Press, 2012. Hubneme s rozumem. ISBN 978-80-87049-58-7. Foto do rubrik by pixabay.com.