Ve čtvrté lekci si sice povíme základní informace o šetření potravinami a naučíme se, jak třídit odpad. Nebude ale na škodu, pokud budete mít níže uvedená loga stále na paměti. Klikněte na ně a díky získaným informacím pak budete jedničky v třídění odpadu! A nezapomeňte naučit správně třídit odpad i rodiče, sourozence, babičky a dědy, tety, strejdy, sousedy apod. Tak směle do toho! Má to smysl!